Sunday, August 23, 2009

ఏమని నిర్వచించను

తిరిగిరాని గతాన్ని నేనయితే, మరపు రాని జ్ఞాపకానివి నీవు,
భావమెరుగని మాటను నేనయితే, భాషకందని మౌనానివి నీవు,

నేత్రాలు నావే, - చూపు నీది,
హౄదయం నాదే, - స్పందన నీవు,

వత్తినై మండిపొతూ, సంబరపడిపొతాను,- ఆత్మ త్యాగమనీ,...
నన్ను నిల్పిన ఆ నూనెవు నీవు, వెదజల్లుతున్న ఆ వెలుగువి నీవు,

జ్ఞానానికి ౠజువులడుగుతాను, తెలీకే,..
కన్నీళ్ళ కావ్యాలు చదివించి, కాస్తా నూరిపోస్తావు,
మళ్ళీ మరువకుండా,....

కొంచం తెలిసి వస్తే చాలు,
"అదిగో నీవు ఇక్కడ.. ",- అంటాను,..నీటి చుక్కలో నింగిని వెతికినట్టు,....
నన్ను చిన్నబుచ్చక, ఆ నింగినే నా కనురెప్పల మధ్య బంధిస్తావు,
విశ్వమంతా ఇమిడి ఉన్నా, నా కాస్త హౄదయంలోనూ కొలువు తీరావు,...
నన్ను నడిపిస్తున్నావు, నడక నేర్పిస్తున్నావు,...........

నిన్ను ఏమని నిర్వచించను ప్రభూ, ఏమని నిర్వచించను,.....
ఆకాంక్ష నేనయితే, ఆనందానివి నీవు,
ఆలోచన నేనయితే, అనుభూతివి నీవు,
నిన్న - రేపు ల లెక్కకు అందని అనుభవానివి నీవు,
అమృతత్త్వానికి నేనిచ్చుకున్న ఆకృతివి నీవు,..

( కౌముది reference - http://koumudi.net/Monthly/2009/february/index.html )

No comments:

Post a Comment