Friday, October 29, 2010

ఇంకా ఎన్ని ? ( కవితే కాబోలు :-) )

రెప్ప వేయక గాలిస్తున్నాను, నా లోకమంతా..
వెలుగు జాడే లేదు.


ఇంకా ఎన్ని మాటలు నేర్చుకోవాలి, .. మౌనాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి.
ఇంకా ఎన్ని మలుపులు చుట్టి రావాలి, బయలు దేరిన చోటుకే చేరుకోడానికి.
ఎన్ని గెలుపులు.. ఎన్ని ఓటములు.. ఆ రెండూ ఒక్కటే అని ఒప్పుకోడానికి.
ఎన్ని కన్నీళ్ళు.. ఎన్ని ఆనందాలు.. ఆ రెంటిని గుండెలోనే దాచేయ్యడానికి.

ఇంకా ఎన్ని జ్ఞాపకాలు.. ఇంకా ఎన్ని ఆశలు..
కాలాన్ని గతంలోనే ఆపేయడానికి.
ఇంకా ఎన్ని బంధాలు.. అనుబంధాలు..
నన్ను విడిచి నేను ముందుకు సాగిపోడానికి.

కళ్ళుమూసుకుని సూటిగా చూస్తున్నాను.. నాలోకే..
వెలుగు తప్ప మరేది లేదు.

1 comment: