Tuesday, May 23, 2017

నేను లేని నిజమైన నే ఎక్కడ ?

అర్థం కాని మాటలు ఎందుకు నాచే కన్నీళ్ళు పెట్టిస్తాయి.
అక్కరే లేని అనుభవాలు ఎందుకు జ్ఞాపకాలై వెంటాడుతాయి..
ఏ దూరం తగ్గించని దారులు..
ఏ గమ్యం చేర్చని దూరాలు..
ఎందుకు నేను ఇంకా ఇంకిపోతున్నా..
నాలోకే.. లేని నా లోకే..

గట్టు ఆవలి సంగతులు ఎందుకు
నన్ను పలకరించవు ?
నేను లేని కలల్లాగ..
నేను చెప్పని గతం లాగ..

నిన్ను నన్నూ.. అందరినీ..
అంతాన్నీ.. ఇముడ్చుకున్న శూన్యం ఎక్కడ ?
నేను లోని నే ఎక్కడ ?
నేను లేని నిజమైన నే ఎక్కడ ?

No comments:

Post a Comment